Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ESCALATOR

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ESCALATOR

Η πρώτη συνάντηση του έργου ESCALATOR πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Entersoft ως Συντονιστής του έργου, και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας

Μετάβαση στο περιεχόμενο