Το επενδυτικό σχέδιο θα εισάγει στο υφιστάμενο επιχειρηματικό περιβάλλον της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καινοτόμες υπηρεσίες που θα συνδυάζουν τεχνολογίες SaaS Cloud εφαρμογών, αλγορίθμων Μηχανικής Μάθησης, καθώς και τεχνολογίες ανάπτυξης διεπαφών συνδεσιμότητας με στόχο την:

 • εισαγωγή μιας νέα καινοτόμου υπηρεσίας και τη μεταφορά τεχνογνωσίας που θα δώσει στου πελάτες της Entersoft τη δυνατότητα:
  • δυναμικής πρόβλεψης του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών τους, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία καθώς και δυναμικές προβλέψεις του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών τους και σε προηγούμενα επίπεδα των εφοδιαστικών τους αλυσίδων.
  • δυναμικής παρακολούθησης του εκτιμώμενου χρόνου ικανοποίησης τωνπαραγγελιών τους σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής τους αλυσίδας.
 • παροχή προστιθέμενης αξίας στο «branding» του Ομίλου της Entersoft αλλά και στις εφαρμογές διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων, πάνω στις οποίες θα διασυνδέεται η υπηρεσία, ενισχύοντας έτσι:
  • το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Ομίλου.
  • τις δυνατότητες διείσδυσης του Ομίλου σε νέες αγορές του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο.
  • τη στόχευση του Ομίλου σε νέες ευκαιρίες της αγοράς του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο