Η κοινοπραξία που έχει διαμορφωθεί για την υλοποίηση του έργου αποτελείται από δύο φορείς:

  1. Την εταιρεία Entersoft S.A. (συντονιστής).
  2. Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης με το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) και συγκεκριμένα με τον Τομέα Β: Υποδομές και Δίκτυα, Βιώσιμη Κινητικότητα και Εμπορευματικές Μεταφορές.

Entersoft A.E.

Η Entersoft Α.Ε. (https://www.entersoft.gr/) είναι μία καινοτομική εταιρεία πληροφορικής, ειδικευμένη στην παραγωγή λογισμικού και παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η εταιρεία πρωταγωνιστεί στην αγορά λογισμικού για επιχειρήσεις προσφέροντας ενοποιημένο περιβάλλον λειτουργίας σε όλα τα προϊόντα της, ERP, CRM, Retail, Mobile, WMS & B.I. Είναι σχεδιασμένα στην πιο σύγχρονη πλατφόρμα .ΝΕΤ της Μicrosoft και διαθέσιμα για εγκατάσταση σε τοπική υποδομή ή στο Cloud, με άδεια χρήσης ή και ως υπηρεσία Software as a Service (SaaS). Αποστολή της Entersoft είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υποστήριξη επιχειρηματικών λύσεων, που δημιουργούν συνθήκες προόδου και εξωστρέφειας για τους πελάτες της. Για το σκοπό αυτό, επενδύει στην έρευνα και το σχεδιασμό προηγμένων συστημάτων τα οποία, σε συνδυασμό με τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, εξασφαλίζουν τη μέγιστη αποδοτικότητα των λύσεων και τη διαχρονικότητα της επένδυσης σε αυτές.

Η Entersoft παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη και ποιοτικά διευρυμένο πελατολόγιο. Πάνω από 3.500 επιχειρήσεις, σε σχεδόν όλες τις κάθετες αγορές στηρίζουν τις καθημερινές εσωστρεφείς και εξωστρεφείς λειτουργίες τους στις καινοτόμες λύσεις της Entersoft. Η εταιρεία απευθύνεται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με προϊόντα και κάθετες λύσεις σε σχεδόν όλες τις αγορές παρέχοντας προστιθέμενη αξία και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την εξαγωγική δραστηριότητα των πελατών της. Παράλληλα διαθέτει ειδικές κάθετες λύσεις για πολύ εξειδικευμένες αγορές, όπως μεταφορικές εταιρείες, πρατήρια καυσίμων, συντήρηση πλοίων στην αγορά της Ναυτιλίας, την Ιδιωτική Εκπαίδευση αλλά και επιλεγμένα έργα Δημοσίου που αφορούν σε ERP. Η Entersoft είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαθέτει θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Ελληνική εταιρεία Retail Link A.E. Έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε 32 χώρες μέσω αντιπροσώπων. Διαθέτει ένα επιλεγμένο δίκτυο Πιστοποιημένων Συνεργατών, εξασφαλίζοντας την βέλτιστη υποδομή για ποιοτική υλοποίηση και υποστήριξη του πελατολογίου της.


Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (EKETA/IMET)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ιδρύθηκε το 2000, είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας και βρίσκεται στη λίστα με τους κορυφαίους 20 ερευνητικούς φορείς της Ε.Ε. στην προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα. Το ΕΚΕΤΑ περιλαμβάνει πέντε ινστιτούτα. Στο έργο συμμετέχει το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) και συγκεκριμένα με το εργαστήριό του που εξειδικεύεται στις Ευφυείς διατροπικές Εμπορευματικές μεταφορές και Logistics.

Το ΙΜΕΤ είναι ένας πρωτοπόρος, διεθνώς αναγνωρισμένος και καταξιωμένος φορέας έρευνας στην Ελλάδα. Από την ίδρυση του έως σήμερα προσφέρει βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, αλλά και υψηλού επιπέδου τεχνικές υπηρεσίες στον τομέα των μεταφορών. Έχει αναγνωριστεί ως κέντρο αριστείας σε πολλούς τομείς των Μεταφορών και είναι πλέον ένα αναγνωρισμένο κέντρο έρευνας και καινοτομίας στις Μεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Αποστολή του είναι η παραγωγή εξειδικευμένης γνώσης και ερευνητικών αποτελεσμάτων που δύναται να εφαρμοστούν στην πράξη προκειμένου να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων και πολιτικής σε κάθε πεδίο που αφορά τις μεταφορές.

Το Εργαστήριο των Ευφυών Διατροπικών Εμπορευματικών Μεταφορών και Logistics ασχολείται με την οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και τη βελτιστοποίηση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και logistics και με τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων μεταφορών σε αστικό (urban logistics), εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (global Supply Chains). Η έμφαση είναι στην οργάνωση και αξιοποίηση διατροπικών αλυσίδων μεταφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Επίπλέον, το Εργαστήριο ασχολείται με τα θέματα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και logistics.

Μετάβαση στο περιεχόμενο