H μεθοδολογία υλοποίησης του έργου περιλαμβάνει αρχικά την αναγνώριση του είδους των εφοδιαστικών αλυσίδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εστιάζοντας στις περισσότερες από 500 επιχειρήσεις-πελάτες της Entersoft στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου υπάρχει και αμεσότερη δυνατότητα πρόσβασης. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες που θα αναγνωριστούν, θα ταξινομηθούν ως προς τα χαρακτηριστικά τους (παραγωγική-εξαγωγική, εμπορική-εισαγωγική) και το είδος των φορτίων που διαχειρίζονται (ψυχρά, χύδην, παλέτα και επικίνδυνα). Στη συνέχεια και αφού καθοριστούν τα διαφορετικά είδη εφοδιαστικών αλυσίδων ως συνδυασμοί των παραπάνω χαρακτηριστικών και ειδών φορτίων, κάθε είδος εφοδιαστικής αλυσίδας θα αποδομηθεί στα ενδιάμεσα επίπεδα της ενώ θα πραγματοποιηθεί και μια λεπτομερής αναγνώριση των διαδικασιών λειτουργίας, του κάθε ενδιάμεσου σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και των συσχετίσεων των διαδικασιών. Η παραπάνω ανάλυση των διαδικασιών λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα της εφοδιαστικής αλυσίδας, θα αποτελέσει και τη βάση αναγνώρισης των δυνητικών πηγών καθυστέρησης σε κάθε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ μέσω και της αναγνώρισης των συσχετίσεων των διαδικασιών λειτουργίας των διαφορετικών επιπέδων των εφοδιαστικών αλυσίδων, θα αναγνωριστούν και οι πηγές καθυστέρησης του ενός επιπέδου με σημαντικές επιδράσεις και στα επόμενα.

Θα δημιουργηθεί συνεπώς μια λίστα πηγών καθυστέρησης σε όλα τα επίπεδα ανά είδος εφοδιαστικής αλυσίδας, και θα καθοριστούν οι τελικές πηγές καθυστέρησης. Οι πηγές αυτές καθυστέρησης θα αποτελέσουν και τις ανεξάρτητες μεταβλητές των αλγορίθμων μηχανικής μάθησης που θα αναπτυχθούν και θα υλοποιηθούν με βάση μια λεπτομερή ανάλυση της διεθνούς επιστημονικής βιβλιογραφίας και των επιστημονικών εκθέσεων για την εκτίμηση του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Στη συνέχεια θα αναπτυχθούν δυο υποσυστήματα ανά είδος και επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας που θα καταναλώνονται απρόσκοπτα από την υποδομή του κεντρικού συστήματος Entersoft Cloud. Το πρώτο υποσύστημα θα δέχεται δυναμικά τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών μέσω της διασύνδεσης, με κατάλληλες διεπαφές συνδεσιμότητας, με τα πληροφοριακά συστήματα (ERP, WMS) του δυνητικού χρήστη της υπηρεσίας. Το δεύτερο υποσύστημα θα λαμβάνει τα δεδομένα του πρώτου υποσυστήματος θα τα διαχωρίζει, και θα καταναλώνει τη σουίτα αλγορίθμων για την δυναμική διεξαγωγή πρόβλεψης.

Συνεπώς το κεντρικό σύστημα Entersoft cloud θα χρησιμοποιεί μια αθροιστική βάση δεδομένων ιστορικών στοιχείων ανεξάρτητων πηγών καθυστέρησης πολλαπλών επίπεδων ανά εφοδιαστική αλυσίδα με πρώτο πεδίο εστίασης και εφαρμογής για επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, δίνοντας τη δυνατότητα μιας ολιστικής πρόβλεψης του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε ένα στάδιο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, λαμβάνοντας υπόψη ιστορικά στοιχεία πηγών καθυστέρησης και σε προηγούμενα επίπεδα της ίδιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αποτελεσματικότητα της παραγόμενης υπηρεσίας θα αξιολογηθεί μέσω της εφαρμογής της υπηρεσίας σε δυο φορείς υλοποίησης-πελάτες της Entersoft μέσω της δυναμικής ποσοτικοποίησης:

  • των αποκλίσεων της εκτίμησης από τον πραγματικό χρόνο ικανοποίησης της παραγγελίας και
  • του επιπέδου των αποθεμάτων ασφαλείας των δυνητικών χρηστών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο