Αντικείμενο του Έργου

Αντικείμενο του Έργου

Δυναμική πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας

Στόχοι του Έργου

Στόχοι του Έργου

Ανάπτυξη SaaS Cloud εφαρμογών ανά είδος και επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας

Δυναμική του Έργου

Δυναμική του Έργου

Αξιοποίηση τεχνολογιών Machine Learning, Cloud, και λογισμικών διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων

ESCALATOR

Υπηρεσία για την εκτίμηση του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας

Περιγραφή Προβλήματος
Photo by Jaken on Unsplash

Καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες εκτείνονται γεωγραφικά, εκτίθενται σε πολλαπλές πηγές στοχαστικότητας που αφορούν καθυστερήσεις στα παραγωγικά κέντρα και στα τελωνεία. Τα στοχαστικά αυτά γεγονότα αυξάνουν σημαντικά τη μεταβλητότητα του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών, διαμορφώνοντας μη αξιόπιστες εφοδιαστικές αλυσίδες, με χαμηλά επίπεδα εξυπηρέτησης και δυσκολία προσαρμογής σε μεταβολές των επιπέδων της ζήτησης.

Η υπηρεσία που θα αναπτυχθεί θα παρέχει μια καινοτόμα υπηρεσία αξιοποίησης της ορατότητας των παραγγελιών σε όλα τα στάδια μιας εφοδιαστικής αλυσίδας, για την δυναμική και αξιόπιστη πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών σε κάθε στάδιο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας.


Φορείς

Στo έργο ESCALATOR συμμετέχουν οι παρακάτω φορείς οι οποίοι φροντίζουν για την αποτελεσματική περάτωση του.

Μετάβαση στο περιεχόμενο