Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ESCALATOR

Η πρώτη συνάντηση του έργου ESCALATOR πραγματοποιήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2021 διαδικτυακά, λόγω της πανδημίας COVID-19. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Entersoft ως Συντονιστής του έργου, και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) που ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), ως εταίρος της κοινοπραξίας του έργου.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα βασικά βήματα υλοποίησης του έργου, αποσαφηνίστηκαν οι ρόλοι του κάθε εταίρου και αποτυπώθηκαν οι διαδικασίες της οικονομικής και τεχνικής διαχείρισης του έργου.

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου ESCALATOR
Μετάβαση στο περιεχόμενο