Η Entersoft προτίθεται να εντάξει το υπό ανάπτυξη, στα πλαίσια του έργου, προϊόν-υπηρεσία, στη σουίτα των διατιθέμενων SaaS Εφαρμογών του Entersoft Cloud με έτοιμη και λειτουργική διασύνδεση με τα προϊόντα Entersoft Business Suite & Entersoft Cloud και τεκμηριωμένα REST WEP APIs για τη διασύνδεση τρίτων ανάλογων συστημάτων της αγοράς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. To προσωρινό όνομα της υπηρεσίας θα είναι Entersoft Supply Chain Fulfillments Predictor (EFP) και το οριστικό θα προσδιοριστεί στα πλαίσια της τελευταίας ενότητας εργασίας του έργου. Οι αγορές στόχοι για το EFP είναι όλες οι επιχειρήσεις που διασυνδέονται με μία ή περισσότερες εφοδιαστικές αλυσίδες. Ο στόχος είναι η προσέλκυση όλων των κόμβων ανά εφοδιαστική αλυσίδα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο