Το έργο ESCALATOR οργανώνεται στα παρακάτω Παραδοτέα.

ΕΕ1: Αρχικοποίηση δυναμικών αλγορίθμων πρόβλεψης χρόνου ικανοποίησης παραγγελιών

 1. Αποθετήριο ανεξάρτητων μεταβλητών πρόβλεψης του χρόνου άφιξης των παραγγελιών ανά είδος και επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
 2. Ανάγκες και απαιτήσεις.
 3. Έκθεση Επιλογής Καταλληλότερων Πιλότων.

ΕΕ2: Ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης

 1. Έκθεση προδιαγραφών διαμόρφωσης βάσης δεδομένων ανεξάρτητων μεταβλητών.
 2. Σουίτα αλγορίθμων μηχανικής μάθησης για την πρόβλεψη του χρόνου ικανοποίησης των παραγγελιών.

ΕΕ3: Δημιουργία συνεργατικών SaaS cloud εφαρμογών πρόβλεψης και διασύνδεση των εφαρμογών με την υποδομή Entersoft Cloud

 1. Έκθεση Προδιαγραφών Ανάπτυξης Scalable SaaS cloud Eφαρμογών.
 2. Σενάρια Χρήσης Πλατφόρμας

ΕΕ4: Ενσωμάτωση & Εκμετάλλευση των SSAS υπηρεσιών από τις εφαρμογές της Entersoft

 1. Ανάλυση & Καθορισμός όλων των connection points και των ροών των πληροφοριών.
 2. Σχεδίαση & Υλοποίηση.
 3. Alerts & Business Intelligence.

ΕΕ5: Πιλοτική δοκιμή σε επιλεγμένους πελάτες της Entersoft

 1. Έκθεση σχεδίου εφαρμογής στους φορείς υλοποίησης.
 2. Έκθεση αποτελεσμάτων εφαρμογής και αξιολόγησης στον φορέα υλοποίησης.
 3. Δράσεις δημοσιότητας και επικοινωνίας.
 4. Δημοσιεύσεις και Επιστημονικά συνέδρια.

ΕΕ6: Εμπορικός Σχεδιασμός για την Βιώσιμη Εκμετάλλευση της Υπηρεσία

 1. Μελέτη scalability και κόστους για το Cloud service.
 2. Μελέτη κόστους-ωφέλειας ανάπτυξης και υλοποίησης της υπηρεσίας.
 3. Επιχειρηματικό μοντέλο εκμετάλλευσης.
Μετάβαση στο περιεχόμενο